آتش سوزی جنگل‌های مرزی کردستان آرشیو - KHRN

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

بررسی نقش عوامل حکومتی در آتش سوزی جنگل‌های مرزی کردستان (بررسی موردی آتش‌سوزی جنگل‌های مریوان در مرداد ۱۴۰۲)

نویسنده: آوات پوری مقدمه به گزارش وب سایت داده‌های باز ایران[1] سالانه  به‌طور میانگین ۲۱ هزار هکتار از جنگل‌ها و مراتع ایران در آتش می‌سوزد. بر اساس آمار انجمن سبز چیای مریوان، تنها در آخرین آتش‌سوزی که از روز ۱۲تا ۱۶مردادماه [2]در جنگل‌های اطراف شهرستان مریوان رخ داد، دو هزار و ۳۵ هکتار از این جنگل‌ها در آتش سوخت. این در حالی است که مقامات حکومتی...

بیشتر