آرمان حبیبی آرشیو - KHRN

۲۱ تیر ۱۴۰۲

عبدالرحمان نصری و آرمان حبیبی از خانواده‌های دادخواه به احکام حبس و شلاق محکوم شدند

در ادامه فشار و صدور حکم حبس علیه خانواده‌های دادخواه، عبدالرحمان نصری و آرمان حبیبی از خانواده‌های دادخواه سنندج از سوی دادگاه کیفری دو بوکان به اتهام «اخلال در نظم عمومی» هر یک به ۶ ماه و نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. پیشتر حسن امینی و هاشم ساعدی از خانواده‌های دادخواه سنندج نیز از سوی این دادگاه به احکام مشابهی محکوم...

بیشتر