ابراهیم طاری مرادی آرشیو - KHRN

۲۱ بهمن ۱۴۰۰

سنندج؛ صدور حکم حبس و جزای نقدی برای یک شهروند کُرد

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که در روزهای گذشته ابراهیم طاری‌ مرادی، شهروند کُرد اهل سنندج از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و " عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران" به یک سال حبس تعزیزی و پرداخت ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. این حکم روز گذشته از سوی دادگاه...

بیشتر