اجرای حکم قطع چهار انگشت دست آرشیو - KHRN

۱۸ شهریور ۱۴۰۱

تهران؛ حکم قطع چهار انگشت یک زندانی اجرا شد

در چند روز گذشته حکم قطع چهار انگشت یک زندانی متهم به «سرقت» به نام‌ مرتضی جلیلی با استفاده از دستگاه گیوتین در بهداری زندان اوین تهران اجرا شد. یک منبع مطلع با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت:« این زندانی مدتی پیش به همراه یک زندانی دیگر محکوم به قطع عضو به نام یعقوب فاضلی کوشکی برای اجرای حکم از زندان...

بیشتر