احمد حسن‌زاده آرشیو - KHRN

۱۴ شهریور ۱۴۰۲

ادامه بازداشت خانواده‌های جان‌باختگان؛ احمد و سولماز حسن‌زاده توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت شدند

در ادامه فشار نهادهای امنیتی ‌و قضایی حکومت بر خانواده‌های جان‌باختگان، احمد و سولماز حسن‌زاده، پدر و خواهر محمد حسن‌زاده از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی (زن زندگی آزادی) در بوکان پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر بازداشت شدند. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که احمد و سولماز حسن‌زاده روز گذشته به صورت تلفنی به ستاد خبری اداره اطلاعات...

بیشتر