احمد خالدی آرشیو - KHRN

۰۳ آذر ۱۴۰۰

چالدران؛ ادامه بی‌‌خبری از سرنوشت یک پدر و کودک بازداشت شده توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

با گذشت حدود ۵۰ روز از بازداشت محمد خالدی و کودک ۱۶ ساله‌اش، احمد خالدی توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روستای “سگریک” چالداران استان آذربایجان‌ غربی همچنان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان این دو شهروند کُرد اواسط مهر ماه امسال با یورش نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن به روستای “سگریک” بازداشت و به مکانی...

بیشتر
۱۲ آبان ۱۴۰۰

چالدران؛ ادامه بی‌خبری از سرنوشت یک پدر و کودک بازداشت شده توسط سازمان اطلاعات سپاه

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که با گذشت حدود یک ماه از بازداشت محمد خالدی و کودک ۱۶ ساله‌اش، احمد خالدی توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در روستای “سگریک” چالداران استان آذربایجان‌ غربی همچنان اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. این دو شهروند کُرد اواسط مهر با یورش نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسدارن به روستای “سگریک” بازداشت و به مکانی نامعلوم...

بیشتر