احمد زالی تبار آرشیو - KHRN

۰۶ بهمن ۱۴۰۱

کرج؛ حکم اعدام یک زندانی به اجرا درآمد

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که بامداد دوشنبه ۳ بهمن، حکم اعدام یک زندانی به نام احمد زالی تبار که پیشتر به اتهامات مربوط به «موادر مخدر» به اعدام محکوم شده بود در ندامتگاه مرکزی کرج به اجرا درآمده است. این زندانی ۲۳ اهل نورآباد (دلفان) حدود ۳ سال پیش به اتهامات مربوط به «موادر مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.احمد...

بیشتر