اسرین افسر آرشیو - KHRN

۲۱ تیر ۱۴۰۲

سنندج؛ ادامه بازداشت اسرین افسر در کانون اصلاح و تربیت

اسرین افسر، شهروند کُرد اهل مریوان پس از حدود یک ماه بازداشت کماکان بدون حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل در کانون اصلاح و تربیت سنندج نگهداری می‌شود. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این شهروند پس از بازداشت در مریوان به سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج انتقال و روزانه برای بازجویی به اداره اطلاعات سنندج منتقل می‌شود. اسرین افسر...

بیشتر