اشکان عمرجویی آرشیو - KHRN

۰۶ بهمن ۱۴۰۱

سنندج؛ از سرنوشت یک دانشجوی بازداشت کُرد اطلاعی در دست نیست

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، از سرنوشت اشکان عمرجویی، دانشجوی زبان و ادبیات کُردی دانشگاه کردستان که در تاریخ ۲ بهمن توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. بازداشت این دانشجو اهل ارومیه بدون ارائه حکم قضایی بوده و تا کنون از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه وی اطلاعی به دست نیامده است.

بیشتر