اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ارومیه آرشیو - KHRN

۳۰ آذر ۱۴۰۰

ارومیه؛ ادامه اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی

اعتصاب زندانیان سیاسی و عقیدتی بند زندانیان سیاسی که از روز دوشنبه ۲۱ آبان در اعتراض به انتقال به بند جدید فوق امنیتی با عدم تحویل غذای دولتی زندان آغاز شد از ۴ روز پیش به اعتصاب غذا تبدیل شده است. همچنین در پی افت فشار تعدادی از زندانیان اعتصابی روز گذشته پزشکان بهداری برای کنترل فشار زندانیان به این بند مراجعه کرده‌اند. بنا به...

بیشتر