اعتصاب غذای زندانیان آرشیو - KHRN

۲۳ دی ۱۳۹۵

آخرین وضعیت زندانیان اعتصابی در زندانهای مختلف/ انتقال سعید شیرزاد به بیمارستان

غروب امروز سعید شیرزاد، زندانی سیاسی اعتصابی به دلیل افت فشار و وضعیت وخیم سلامتی به بهداری زندان منتقل و از آنجا نیز به بیمارستان خارح از زندان اعزام شده است. همچنین فواد یوسفی زندانی مذهبی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج همچنان در اعتصاب غذا بسر می‌برند و زینب سکانوند دیگر زندانی اعتصابی روز گذشته در پنجمین روز اعتصاب غذا با وعده رئیس زندان...

بیشتر