اعتصاب غذا زندانی سیاسی کُرد آرشیو - KHRN

۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارومیه؛ هفتمین روز اعتصاب غذای کیوان رشوزاده در سلول انفرادی / محرومیت از رسیدگی پزشکی پس از شکنجه توسط ماموران زندان

کیوان رشوزاده، زندانی سیاسی کُرد که در هفتمین روز اعتصاب غذای خود در سلول انفرادی زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد، کماکان از رسیدگی پزشکی به جراحت‌ ناشی از شکنجه توسط ماموران زندان محروم بوده است. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که کیوان رشوزاده علیرغم جراحت‌ ناشی از شکنجه، به دستور پیمان خان‌زاده، رئیس زندان، از دسترسی به خدمات پزشکی محروم شده است. در...

بیشتر