افشار امینی آرشیو - KHRN

۱۸ مرداد ۱۴۰۰

کرمانشاه؛ حکم اعدام یک زندانی به اجرا درآمد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز ۱۸ تیر حکم اعدام یک زندانی به نام افشار مینایی که پیشتر به اتهام “ قتل عمد” به اعدام( قصاص نفس) محکوم شده بود در زندان دیزل آباد کرمانشاه به اجرا درآمد. این زندانی اهل روستای شمشیر پاوه استان کرمانشاه در سال ۹۵ به اتهام “قتل عمد” بازداشت شده بود.

بیشتر