امید مشیرپناهی آرشیو - KHRN

۰۵ اسفند ۱۴۰۱

سنندج؛ امید مشیرپناهی، عضو انجمن نوژین بازداشت شد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بش کردستان، روز گذشته ۴ اسفند، امید مشیرپناهی، عضو انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین» پس از احضار تلفنی به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. از محل نگهداری و اتهامات مطرح شده علیه این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست.

بیشتر