اندرزگاه زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه آرشیو - KHRN

۰۵ آبان ۱۳۹۹

کرمانشاه؛ قطع دارو و محدود کردن تماس تلفنی زندانیان زن

به دنبال اعتراض زندانیان در اندرزگاه زنان کانون اصلاح و تربیت کرمانشاه در تاریخ ۳۰ مهر که با دخالت نیروهای گارد زندان به خشونت کشیده شد، مسئولان زندان اقدام به اعمال محدویت‌های بیشتر برای زندانیان زن کرده‌اند. خانواده یکی از این زندانیان در این رابطه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «در چند روز گذشته به دنبال انتشار خبر اعتراض زندانیان زن در زندان کرمانشاه،...

بیشتر