باقر محمدی گراوند آرشیو - KHRN

۲۴ آبان ۱۴۰۲

زندان قزلحصار کرج؛ حکم اعدام دو زندانی به اجرا درآمد

بامداد امروز چهارشنبه ۲۴ آبان، حکم اعدام دو زندانی به نام‌های باقر محمدی گرواند اهل کوهدشت استان لرستان و نظیر محمد، تبعه افغانستان که پیشتر به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند در زندان قزلحصار کرج به اجرا درآمد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این دو زندانی روز گذشته برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل...

بیشتر