بند زنان زندان سنندج آرشیو - KHRN

۰۷ مهر ۱۴۰۲

محرومیت هیرو قدیمی از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی در بند زنان زندان سنندج

هیرو قدیمی، فعال مدنی بازداشت شده اهل سقز که از میگرن، فشار خون و دیسک کمر رنج می‌برد کماکان در شرایط نامناسب بند زنان زندان سنندج (کانون اصلاح و تربیت) و بدون حق دسترسی به مراقبت‌های پزشکی نگهداری می‌شود. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که این فعال مدنی بازداشت شده در روزهای گذشته از سلول انفرادی کانون اصلاح و تربیت سنندج منتقل شده...

بیشتر