بند زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان مرکزی ارومیه آرشیو - KHRN

۲۰ دی ۱۴۰۰

ارومیه؛ انتقال همراه با خشونت زندانیان سیاسی و عقیدتی به بند جدید امنیتی زندان

صبح امروز نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه با یورش به بند زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان برای انتقال زندانیان این بند به یک بند جدید امنیتی متوسل به خشونت شدند. ماموران گارد ویژه زندانیانی را که در مقابل این انتقال مقاومت کردند مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و اقدام به تخریب وسایل شخصی آنها کردند. همچنین فرزاد سامانی و چند زندانی...

بیشتر