بند زندانیان سیاسی و مذهبی زندان ارومیه آرشیو - KHRN

۲۱ آذر ۱۴۰۰

ارومیه؛ اعتصاب ۴۷ زندانی سیاسی و مذهبی

امروز یکشنبه ۲۱ آذر کلیه زندانیان محبوس در بند زندانیان سیاسی و مدنی زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به احتمال انتقال آنها به یک بند فوق‌ امنیتی جدید از دریافت غذای دولتی زندان خودداری کردند. در روزهای گذشته با هدف قطع ارتباط زندانیان سیاسی و مذهبی با بندهای دیگر زندان ساخت بند جدیدی در محوطه داخلی زندان به پایان رسیده است. شبکه حقوق...

بیشتر