تایید حکم اعدام آرشیو - KHRN

۰۶ مهر ۱۴۰۰

حکم اعدام شاکر بهروز به اتهام “قتل” از سوی دیوان عالی کشور تایید شد

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستقر در قم حکم اعدام شاکر بهروز، زندانی سیاسی کُرد به اتهام "قتل عمد" را تایید کرد. این حکم که ۱۰ روز پیش تایید شده، امروز در زندان ارومیه به شاکر بهروز ابلاغ شده است. شاکر بهروز در دی ماه ۱۳۹۹ به اتهام "قتل یک عضو سپاه پاسداران" از سوی شعبه اول...

بیشتر