توهین به اهل سنت آرشیو - KHRN

۱۰ تیر ۱۴۰۱

کرج؛ اعتصاب غذای زندانیان عقیدتی در اعتراض به توهین دادستان تهران به اهل سنت در ایران

روز گذشته در جریان بازدید دادستان تهران و تیم ۱۱۵ نفره قضایی از زندان رجایی شهر کرج، وی در دیداری با تعدادی از زندانیان عقیدتی در حسینه این زندان اعلام کرده که «اهل سنت حق زندگی در ایران را ندارند» که منجر به اعتراض گسترده زندانیان سنی مذهب این زندان شده است. دست‌کم ۲۲ زندانی عقیدتی سالن ۱۱ اندرزگاه ۴ ضمن نوشتن نامه اعتراضی...

بیشتر