جمال مروتی آرشیو - KHRN

۱۵ بهمن ۱۴۰۰

ادامه بازداشت ۱۰ شهروند در بازداشتگاه‌های امنیتی بانه و سنندج

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که ۱۰ شهروند کُرد به نام‌های صلاح پزشکی، ارسلان پزشکی، فرزاد پزشکی، ابوبکر پزشکی، کریم پزشکی، رفیق پزشکی، بهزاد پزشکی، جمال مروتی، سعید قادری و سعید رشیدی که ۸۶ روز پیش در جریان موج بازداشت شهروندان و فعالان کُرد در روستاهای شهرستان بانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند کماکان در بازداشتگاه‌های اداره اطلاعات بانه و سنندج نگهداری...

بیشتر