جمشید احمدی آرشیو - KHRN

۱۷ فروردین ۱۴۰۳

بی‌خبری از سرنوشت سه فعال مذهبی کُرد اهل سنت با گذشت ۱۹ ماه از بازداشت

سه فعال مذهبی کُرد اهل سنت و زندانی سابق عقیدتی به نام‌های جمشید احمدی، افشین احمدی و شهرام عبادیان از زمان بازداشت توسط نیروهای امنیتی در مرداد ۱۴۰۱ مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفته و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، جمشید احمدی و افشین احمدی، دو برادر اهل سنندج در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ توسط نیروهای...

بیشتر