حاصل عمری آرشیو - KHRN

۲۱ بهمن ۱۴۰۱

پیرانشهر؛ دو شهروند کُرد به احکام حبس محکوم شدند

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، دو شهروند اهل پیرانشهر به نام‌های حاصل عمری و امید آزادداور از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو پیرانشهر به ترتیب به ۴۳ ماه حبس و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. جلسه دادگاه این دو شهروند در روزهای گذشته در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو پیرانشهر برگزار شده است. بر اساس حکم صادره، حاصل عمری به اتهام...

بیشتر