حقوق افراد دارای معلولیت آرشیو - KHRN

۰۸ آبان ۱۴۰۲

تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان مخابرات و افراد دارای معلولیت در کرمانشاه

صبح امروز، دوشنبه ۸ آبان تعدادی از بازنشستگان مخابرات ایران در مقابل ساختمان این شرکت در شهر کرمانشاه دست به تجمع زدند و ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود، خواستار رسیدگی به مطالبات‌شان شدند. این تجمع همزمان با تجمعات بازنشستگان مخابرات در شهرهای دیگر کشور برگزار شد. اجرای کامل آیین‌نامه پرسنلی و استخدامی سال ۱۳۸۹، رفع مشکلات بیمه درمانی، رسیدگی به وضعیت معیشتی و مطالبات...

بیشتر