خزایی سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب تهران آرشیو - KHRN

۰۱ آذر ۱۳۹۵

تحریک چندین زندانی از سوی مسئولین زندان مرکزی بیرجند برای قتل یک زندانی کُرد

یک منبع آگاه به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت: “شب ۱۵ آبان ماه تعدادی از زندانیان  محبوس در قرنطینه‌ی زندان مرکزی بیرجند به تحریک غنچه‌مقدم، مدیر داخله‌ی زندان در خواب  با میلگرد به یک زندانی عادی کُرد به نام فرزاد شاهی حمله کرده و بین این زندانی و چندین زندانی دیگر نزاع شدید روی داد.  مدیر داخله‌ی زندان در هنگام تحریک زندانیان برای قتل این زندانی،...

بیشتر