دانیال احمدی آرشیو - KHRN

۱۱ اسفند ۱۴۰۱

گزارشی از دیپورت یک شهروند کُرد از ترکیه به ایران و شکنجه وی در یک بازداشتگاه امنیتی در ارومیه

دانیال احمدی، شهروند اهل بوکان که در تاریخ ۳ آذر پس از ورود به خاک ترکیه از سوی پلیس این کشور بازداشت و به نیروهای مرزبانی ایران تحویل داده شده بود در یک بازداشتگاه امنیتی در ارومیه به شدت مورد شکنجه جسمی و روحی قرار گرفته است. او در اواخر بهمن ماه با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی به صورت موقت از زندان بوکان...

بیشتر