داود جباری مراغوش آرشیو - KHRN

۱۰ تیر ۱۴۰۰

ارومیه؛ اعتصاب غذای یک زندانی مذهبی

داود جباری مراغوش، زندانی ترک سنی مذهب در زندان ارومیه از روز گذشته، ۹ تیر در اعتراض به بلاتکلیفی وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده است.  بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان این زندانی  مذهبی در پی اعلام اعتصاب غذا همراه با یک زندانی مذهبی دیگر به نام یاسر شرافت الدین که از یک روز پیش اعتصاب غذای خود را آغاز کرده...

بیشتر