داوود حیدری آرشیو - KHRN

۰۴ مرداد ۱۴۰۰

ارومیه؛ درگیری زندانیان هنگام توزیع جیره مواد غذایی منجر به مرگ یک زندانی شد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته در جریان توزیع جیره مواد غذایی (هندوانه) در خوابگاه ۳ زندان مرکزی ارومیه بین زندانیان درگیری به وجود آمده که در نتیجه آن یک زندانی به نام داود حیدری به شدت زخمی شد. این زندانی روز گذشته به دلیل شدت جراحات به بیمارستانی خارج از زندان منتقل  شد و پس از چند ساعت جان خود را...

بیشتر