دستمزد آرشیو - KHRN

۰۹ فروردین ۱۳۹۵

بیانیه مشترک کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال ۱۳۹۵

شبکه حقوق بشر کُردستان - با آغاز سال نو کارگران خبازی های سنندج و مریوان در رابطه با دستمزدهای سال ۹۵ بیانیه صادر کرده و در این بیانیه اعلام کرده‌اند« افزایش دستمزد کارگران خباز همزمان با افزایش قیمت نان هیچ وجه قانونی ندارد و چنین افزایشی هیچ تغییری در سطح معیشتی کارگران خباز و قدرت خریدشان نخواهد داشت.» متن بیانیه : کارگران، مردم شریف ایران! روزهای پایانی...

بیشتر