روز جهانی زنان آرشیو - KHRN

۱۶ اسفند ۱۴۰۰

گزارش شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت روز جهانی زنان: ۳۴ مورد زن‌کشی، خودکشی ۷۸ زن، بازداشت و حبس ده‌ها فعال زن کُرد

شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زنان در این گزارش به موارد زن‌کشی، خودکشی زنان، بازداشت و حبس فعالان زن کُرد طی ۸ مارس ۲۰۲۱ تا ۸ مارس ۲۰۲۲ (۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ـ ۱۷ اسفند ۱۴۰۰) پرداخته است. بر اساس این گزارش در فاصله بین ۸ مارس ۲۰۲۱ تا ۸ مارس ۲۰۲۲ دست‌کم ۷۸ زن و کودک دختر در مناطق مختلف...

بیشتر
۱۸ اسفند ۱۳۹۹

گزارش شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت روز جهانی زنان: بازداشت، شکنجه و صدور احکام زندان برای ده‌ها فعال زن کرد

به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زنان، شبکه حقوق بشر کردستان گزارشی از بازداشت و حبس فعالان زن کرد و همچنین موارد گزارش شده زن‌کشی، قتل‌های ناموسی و خودکشی زنان در کردستان در فاصله بین ۸ مارس ۲۰۲۰ تا ۸ مارس ۲۰۲۱ (۱۸ اسفند ۱۳۹۸ ـ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹) تهیه کرده است. خودکشی، قتل ناموسی و زن کشی طی یک سال گذشته دست‌کم ۹۴ زن کرد...

بیشتر
۱۷ اسفند ۱۳۹۸

گزارش شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت روز جهانی زنان: بازداشت، شکنجه و صدور احکام زندان برای ده‌ها فعال زن کُرد

شبکه حقوق بشر کردستان به مناسبت هشت مارس، روز جهانی زنان گزارشی از بازداشت و حبس فعالان زن کُرد طی ۸ مارس ۲۰۱۹ تا ۸ مارس ۲۰۲۰ (۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ـ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸) تهیه کرده است.  بر اساس این گزارش طی این مدت حداقل ۲۸ فعال زن کُرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند. تعدادی از این افراد با گذشت ماه‌ها همچنان در بازداشت به...

بیشتر