ریبوار رشیدی آرشیو - KHRN

۰۵ شهریور ۱۴۰۱

ادامه کشتار کولبران در مناطق مرزی بانه؛ کشته شدن یک کولبر با تیراندازی نیروهای مرزبانی

بامداد روز جمعه ۴ شهریور، گروهی از کولبران در منطقه مرزی «برویشکانی» شهرستان بانه استان کردستان از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن یک کولبر ۳۴ ساله به نام ریبوار رشیدی درجا کشته شد. یکی از دوستان این کولبر با تایید این خبر به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: « ساعت ۱ بامداد روز جمعه در مرزی برویشکانی بانه ریبوار...

بیشتر