ریزان جاوید آرشیو - KHRN

۲۶ مرداد ۱۴۰۱

مهاباد؛ ممنوعیت ادامه برگزاری مراسم یادبود ریزان جاوید و احضار چندین تن از اعضای خانواده و بستگان وی

ماموران اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مهاباد در چند روز گذشته با احضار اعضای خانواده یوسف ربانی با کد سازمانی ریزان جاوید از اعضای رهبری حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، ادامه برگزاری مراسم یادبود وی در منزل خانوادگی‌اش در شهر مهاباد را ممنوع کردند. بازجویان امنیتی همچنین مادر و برادران وی را تحت فشار و تهدید قرار داده‌اند که در یک مصاحبه تلویزیونی...

بیشتر