زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام آرشیو - KHRN

۱۸ بهمن ۱۳۹۸

خسرو بشارت، زندانی عقیدتی محکوم به اعدام: با کابل‌های برق فشار محکم به کف پاهایم ضربه می‌زدند طوریکه نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشمهایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید

«خسرو بشارت»، زندانی عقیدتی کُرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج که روز دوشنبه، ۱۴ بهمن‌ماه، حکم اعدام به اتهام «افساد فی الارض» وی و شش هم‌پرونده‌ دیگرش به نام‌های «انور خضری»، «کامران شیخه»، «داود عبداللهی»، «فرهاد سلیمی»، «قاسم آبسته» و «ایوب کریمی» توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شده است با نگارش نامه‌ای سرگشاده به افکار عمومی و نهادهای بین المللی...

بیشتر