زندانی مذهبی کُرد آرشیو - KHRN

۱۲ آبان ۱۳۹۶

پایان اعتصاب غذای خشک ابوبکر رستمی در زندان مرکزی زهدان

ابوبکر رستمی، دانشجوی زندانی محکوم به اعدام که از روز چهارشنبه ۳ آبان ماه در اعتراض به صدور حکم اعدام و نگهداری در بند زندانیان جرائم مواد مخدری اعتصاب کرده بود، بعد از یک هفته به اعتصاب غذای خشک خویش پایان داد. یک منبع مطلع به شبکه حقوق بشر کُردستان گفت:« روز سه شنبه ۹ آبان ماه، ابوبکر رستمی، زندانی مذهبی اعتصابی که از روز...

بیشتر