زندان تنکابن آرشیو - KHRN

۲۹ آذر ۱۴۰۲

مژگان کاوسی برای اجرای حکم حبس روانه زندان تنکابن شد

روز دوشنبه ۲۷ آذر، مژگان کاوسی، نویسنده و پژوهشگر کُرد یارسان اهل کلاردشت استان مازندران برای اجرای حکم ۳۹ ماه حبس حبس روانه زندان تنکابن شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه ۲۷ آذر، پس از احضار به اجرای احکام کیفری دادگاه ساری برای اجرای حکم ۳۹ ماه حبس تعزیری روانه زندان تنکابن شد. پیشتر...

بیشتر