زندان زنان ارومیه آرشیو - KHRN

۰۴ خرداد ۱۴۰۱

ارومیه؛ سعدا خدیرزاده در ماه آخر بارداری همچنان در شرایط سخت و غیربهداشتی زندان نگهداری می‌شود

سعدا خدیرزاده، شهروند کُرد اهل پیرانشهر که در ماه آخر بارداری خود قرار دارد همچنان با گذشت ۸ ماه از بازداشت موقتش در شرایط سخت و غیربهداشی بند زنان زندان ارومیه نگهداری می‌شود و از مراقب‌های پزشکی تخصصی محروم است. این در حالی است که تیم پزشکی قانونی پس از دو بار معاینه وی در چند روز گذشته اعلام کرده است که او باید...

بیشتر