سالار رهوی آرشیو - KHRN

۲۱ دی ۱۳۹۹

بازداشت حداقل ۱۱ دانشجو و فعال مدنی کُرد در شهرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی

طی دو روز گذشته حداقل ۱۱ دانشجو و فعال مدنی کُرد در شهرهای کرج، مهاباد، ربط و مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان‌های نامعلومی منتقل شده اند. اسامی این افراد عبارتند از فرزاد سامانی، صهیب بادروج، شپول خضری، دریا طالبانی، سالار رهوی، سیروان نوری، ، افشین مام احمدی، بهمن یوسف‌زاده، فرهاد موسی‌پور، فریدون موسی‌پور و دانا صمدی. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان،...

بیشتر