سامان حسینی آرشیو - KHRN

۰۹ آبان ۱۳۹۹

گزارشی از وضعیت سامان حسینی، زندانی سیاسی کُرد در زندان اردبیل

سامان حسینی، زندانی سیاسی کُرد که در شهریور ماه امسال از زندان ارومیه به زندان اردبیل تبعید شده است در شرایط سخت بند نظامی این زندان بدون حق استفاده از مرخصی و آزادی مشروط نگهداری می‌شود. دفتر اجرای احکام به این زندانی اعلام کرده است که ۱۹ ماه حبس وی قبل از تبعید به اردبیل برای وی  احتساب نخواهد شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق...

بیشتر