سامان درویشی آرشیو - KHRN

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

تهران؛ کشته شدن یک زندانی در اثر شکنجه ماموران زندان

شب ۱۸ اردیبهشت یک زندانی اهل هرسین استان کرمانشاه به نام سامان درویشی در اثر شکنجه ماموران زندان تهران بزرگ کشته شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، این زندانی ۳۱ ساله که از حدود یک سال پیش به اتهام سرقت بازداشت شده بود در شب ۱۸ اردیبهشت در تیپ دو زندان تهران بزرگ از سوی ماموران زندان مورد شکنجه قرار گرفته و کشته...

بیشتر