سنگر خضری آرشیو - KHRN

۲۶ تیر ۱۴۰۲

نقده؛ حکم اعدام یک زندانی به اجرا درآمد

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد امروز ۲۶ تیر حکم اعدام یک زندانی به نام سنگر خضری که پیشتر به اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بود در زندان نقده به اجرا درآمد. سنگر خضری، پدر ۲ فرزند و اهل شهر نلاس شهرستان سردشت حدود ۲ سال پیش به اتهام مربوط به «مواد مخدر» بازداشت و به اعدام محکوم شده...

بیشتر