سوران عبدی آرشیو - KHRN

۰۵ فروردین ۱۴۰۳

جان‌باختن دو کولبر در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی و ایست قلبی در مناطق مرزی نوسود و بانه

روز یکشنبه ۵ فروردین، یک کولبر ۲۲ ساله به نام سوران عبدی در نتیجه تیراندازی نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی شهرستان بانه استان کردستان کشته شد. همزمان یک کولبر ۴۸ ساله به نام  محمدبایر محمدی بر اثر ایست قلبی در حین کولبری در مناطق مرزی نوسود استان کرمانشاه جان خود را از دست داد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ظهر یکشنبه ۵ فروردین،...

بیشتر