سید کرم عباسی آرشیو - KHRN

۱۰ اسفند ۱۴۰۱

سه فعال مدنی یارسان به دادسرای عمومی و انقلاب صحنه احضار شدند

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز گذشته سه برادر فعال یارسان به نام‌های سید امین عباسی، سید کرم عباسی و سید سروش عباسی به شعبه یک بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صحنه احضار شدند. اتهام این افراد «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» اعلام شده است. بر اساس این احضاریه، این ۳ فعال مدنی یارسان به مدت ۵ روز...

بیشتر
۰۸ دی ۱۴۰۱

کرمانشاه؛ ادامه بازداشت چهار فعال مدنی یارسان

چهار فعال مدنی یارسان به نام‌های به نام‌های سیاوش حیاتی، سید امین عباسی، سید سروش عباسی و سید کرم عباسی که در تاریخ‌های ۹ و ۱۰ آذر توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شهرهای کرمانشاه و ساوه بازداشت شدند کماکان در بازداشت به‌سر می‌برند. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است در روزهای گذشته سه برادر فعال مدنی یارسان سید امین عباسی، سید سروش عباسی...

بیشتر
۲۰ آذر ۱۴۰۱

کرمانشاه؛ ادامه بازداشت پنج فعال یارسان در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، پنج فعال یارسانی به نام‌های سیاوش حیاتی، سید امین عباسی، کاکی فرزاد الماسی، سید سروش عباسی و سید کرم عباسی که در تاریخ‌های ۹ و ۱۰ آذر توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در شهرهای کرمانشاه و ساوه بازداشت شدند همچنان در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در کرمانشاه نگهداری می‌شوند. امروز یکشنبه ۲۰ آذر، مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان...

بیشتر