شمس‌الدین تاتایی آرشیو - KHRN

۲۳ خرداد ۱۴۰۰

ارومیه؛ مرگ یک زندانی محکوم به اعدام در پی عدم اعزام به بیمارستان

شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است، روز گذشته یک زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه به نام شمس‌الدین تاتایی به علت تعلل در اعزام به بیمارستان در بهدای این زندان جان خود را از دست داده است. شمس‌الدین تاتایی شهروند اهل سلماس و ۵۵ سال سن داشت. او از دو سال پیش در رابطه با اتهامات مربوط با مواد مخدر در زندان ارومیه...

بیشتر