شهرام رنجبر آرشیو - KHRN

۰۶ بهمن ۱۴۰۲

میاندوآب؛ بی‌اطلاعی از سرنوشت شهرام رنجبر، شهروند بازداشت شده کُرد

از سرنوشت شهرام رنجبر، شهروند اهل روستای «گاومیش گلی» میاندوآب که روز دوشنبه ۲ بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اطلاعی در دست نیست. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲ بهمن، نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی شهرام رنجبر در روستای «گاومیش گلی» میاندوآب یورش برده و بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت وی کردند. با وجود پیگیری خانواده این شهروند...

بیشتر