شهریار محمدی آرشیو - KHRN

۲۷ آبان ۱۴۰۲

اعدام‌های فراقضایی؛ پرونده قتل شهریار محمدی از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان ئازادی

توضیح مشترک «شبکه حقوق بشر کردستان (شبکه)» و «بنیاد عبدالرحمن برومند» (بنیاد): این پرونده بخشی از مستندسازی‌های مشترک شبکه حقوق بشر کردستان و بنیاد عبدالرحمن برومند است. شبکه حقوق بشر کردستان در نظر دارد به مرور پرونده اعدام‌های فراقضایی مربوط به شهروندان و فعالان کُرد را مستند کند. شبکه به این منظور از تجربیات و روش‌شناسی تحقیقی بنیاد حقوق‌بشری عبدالرحمن برومند استفاده کرده که...

بیشتر
۲۴ آبان ۱۴۰۲

بوکان؛ اسرین محمدی از خانواده‌های دادخواه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

امروز چهارشنبه ۲۴ آبان، اسرین محمدی، خواهر شهریار محمدی از جان‌باختگان خیزش ژن ژیان آزادی در بوکان در آستانه سالگرد برادرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. شبکه حقوق بشر کردستان مطلع شده است که امروز چهارشنبه ۲۴ آبان، اسرین محمدی در یک مغازه چاپ بنر در یکی از خیابان‌های بوکان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از اتهامات...

بیشتر