شهریور ۱۴۰۲ آرشیو - KHRN

۰۲ مهر ۱۴۰۲

گزارش ماهانه وضعیت حقوق بشر ـ‌ شهریور ۱۴۰۲

شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش‌های ماهانه خود به بررسی موارد نقض حقوق بشر در کردستان و نقض حقوق شهروندان کُرد در دیگر مناطق و شهرهای ایران طی یک ماه گذشته می‌پردازد. با توجه به ممنوعیت فعالیت سازمان‌های مستقل حقوق بشری در ایران و تحت فشار قرار داشتن خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشر، انتشار گزارش‌های مستند و دقیق با دشواری زیادی همراه است. به...

بیشتر