شهین ابراهیم‌زاده آرشیو - KHRN

۱۴ مهر ۱۴۰۲

کشتە شدن یک زن جوان توسط اعضای خانواده در سردشت

بنا بە اطلاع شبکە حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبە ١٣ مهر، یک زن ۲۱ ساله به نام شهین ابراهیم‌زادە در اطراف روستای «گولان» شهرستان سردشت استان آذربایجان ‌غربی توسط پدر و عمویش به قتل رسیده است. بر اساس آمار گردآوری شد توسط شبکە حقوق بشر کردستان، از ابتدای سال جاری دست‌کم ۱۴ زن و دختر-کودک در شهرهای مختلف کردستان توسط مردان عضو خانوادە به قتل...

بیشتر