شوانه احمدپور آرشیو - KHRN

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

بانه؛ کشته شدن یک کولبر در اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی

بامداد یکشنبه ۲ اردیبهشت، یک کولبر ۳۴ ساله اهل بانه به نام شوانه احمدپور بر اثر تیراندازی نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی این شهرستان کشته شد. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، بامداد روز یکشنبه گروهی از کولبران در منطقه مرزی «سردآب» بانه از فاصله نزدیک و بدون اخطار قبلی از سوی نیروهای مرزبانی هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه آن یک...

بیشتر