صدر حکم تغییر محل خدمت آرشیو - KHRN

۱۳ مرداد ۱۴۰۱

سنندج؛ حکم تغییر محل خدمت برای یک فعال صنفی معلمان

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، در روزهای گذشته لقمان افضلی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان ـ سنندج از سوی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان به «تغییر محل جغرافیای خدمت به مدت دو سال به شهر اردبیل» محکوم شد. هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان به اتهامات «توهین و اهانت به ارکان نظام جمهوری اسلامی»، «تولید و...

بیشتر